Tomelilla Auktionshall

 
 

Österlent

Nils Olsson Komstad

Den 30/6 1856 föddes Målarmästaren Nils Olsson Komstad. “utgången” från en allmogesläkt på nr 20 Gysåsa, Komstad, Stiby församling, Österlen, kom han redan vid 13 års ålder i målerilära, först i Skillinge, därefter i Simrishamn. Vid sidan om det egentliga måleriarbetet gjorde han restaureringsarbeten i bla Gladsax o Ö. vemmerlövs kyrkor. 1904 utförde han bla de ornamentala målningarna i Stiby kyrkas kyrkovalv.

Mest känd för eftervärlden Har Nils Olsson blivit för sina landskapsmålningar från Österlen. Med öppna blickar för naturens skönhet och prakt har han särskilt hängivit sig åt sin älsklingshobby, landskapsmålning. Hos de skönhetsälskande familjerna Rosencrantz på Gyllebo och Gärsnäs slott var han en gärna anlitad och uppskattad yrkesman inom måleribranschen skriver Ystads Allehanda 1936.

Motiven i flertalet av hans landskapsmålningar har han hämtat vid och omkring Gyllebosjön. Naturen har han ingående studerat innan den återgivits på duken. Någon utbildning såsom konstnär hade inte NO - varken konstakademi eller studieresor. Hans tavlor uppfyller såväl teknik som perspektiv och kolorit. NO erhöll för övrigt silvermedalj vid en konstutställning.

NO utförde också stillebensmålningar, oftast med frukter och jaktbyten. NO utförde också allmogemålningar på olika föremål, men dessa synes ej ha varit av sådan klass att de för eftervärlden har tillskrivits NO Komstad.

Hans Målningar är relativt rikt förekommande på Österlen, och var ganska ofta femtioårspresenter på tjugo och trettiotalen.

Signaturer : NO, NO Komstad, N O K , Nils Olsson samt Nils Olsson Komstad. Det finns även ett antal osignerade verk, men det syns tydligt på motiv och koloriten att det är NO som är konstnären Nils Olsson dog 1942. Han blev 86 år gammal.

NO:s konstnärliga ådra fanns hos fler i släkten: Dottern Valerie (Vera) Olsson fortsatte att måla motiv från Gyllebosjön, med eller utan betande och drickande Hjortar. Signaturer: VO, VO Komstad Sonen Oscar Gottfrid Olsson målade också, men hans verk är mycket sällan förekommande. Han signerade sina verk med signaturen Gottfr. Olsson. En dotter Anna målade också och hon använde signaturen Davoust och ibland Anna Davoust.