Tomelilla Auktionshall

Handla Inlämning/Utlämning Auktionsvillkor Logga in/Registrera
 

Auktionsvillkor

Alla kunder som bjuder vid våra auktioner MÅSTE ha ett kundnummer hos oss. Vi måste minst ha namn och adress på er som kund. När man registrerat sig som kund hos oss, får man ett kundnummer i vår kundtjänst för att kunna bjuda under auktionen. Ni kan naturligtvis fortfarande betala kontant. När som helst under auktionen kan ni betala era inrop i kundtjänsten.

För att registera dig som kund följ den här länken och tryck sedan på "Skapa ett konto".
Ytterligare information om hur du registrerar hittar du under Logga in/Registrera.1. Alla föremål försäljes i befintligt skick, det åligger köparen att noga kontrollera föremålen före auktionen. Vi frånsäger oss allt ansvar för eventuella skador o defekter som ej angivits. Vid telefonförfrågan lämnar vi upplysning om varans skick. Observera att varorna ej säljs i nummerordning, utan i den ordning de är uppsatta i auktionslokalen.

2. Budgivning sker genom bud och överbud. Budgivning sker med hög röst eller tydligt tecken och med höjning av minst 25:- per bud. Det ankommer på budgivaren att fånga auktionsförrättarens uppmärksamhet vid budgivning. Minimibud är 50:- och köpare blir den som avgivit det högsta budet enligt auktionsförrättarens uppfattning. Har lika bud avgivits vid budgivningen före auktion, gäller det först avgivna budet som det gällande.

3. Auktionsförrättaren avgör vilken höjning av budet som sker, och har rätt att bortse från viss budgivare. Om lika bud skulle uppkomma, avgör auktionsförrättaren vilket bud som skall gälla.

4. I lokalen närvarande köpare ansvarar själv för gjorda inrop fr o m klubbslaget.

5. Vid köp tillkommer på varje objekt en provision om för närvarande 15% inklusive moms.

6. Droit de Suite/konstnärsavgift tillkommer på objekt av nu levande konstnärer, eller sådana som avlidit för mindre än 70 år sedan. Avgiften är 6 % inklusive moms och inkluderande Tomelilla Auktionshalls omkostnader vid klubbat pris från och med 2225:- (2016).

7. Om budgivare är ombud för annan köpare, svarar han för gjorda inrop såsom det sker i eget namn.

8. Tomelilla Auktionshalls utropspriser på föremålen tjänar endast såsom vägledning och är inte det beräknade slutpriset.Betalning

1. Betalning av gjorda inrop skall i princip erläggas kontant omedelbart efter klubbslaget - betalning sker i kundtjänt. Gör man flera inrop under auktionen kan man betala samtliga på en gång.

2. Köpare som gjort inrop via kundtjänst skall betala och avhämta föremålen senast 5 arbetsdagar efter auktionen om ej annat överenskommits.

3. Erlägges ej full betalning senast förfallodagen, äger Tomelilla Auktionshall vidtaga en eller flera av följande årgärder:
a. Indriva fordran
b. Häva köpet.
c. För köparens räkning försälja föremålet vid offentlig auktion anordnad av Tomelilla Auktionshall eller annat auktionsföretag. I alla fallen tillkommer de eventuella kostnader för försäkring, förvaring och transport som kan uppkomma för objektet att debiteras för köparen.

4. Först då full betalning erlagts övergår äganderätten till föremålet på köparen och betalning även skett för de eventuella kostnader som uppstått med för sen betalning eller för sen avhämtning av föremålet.

5. Om inropat och betalt föremål ej avhämtas inom en månad, har Tomelilla Auktionshall rättighet, men ej skyldighet att försälja föremålet på offentlig auktion. Av nettoförsäljningssumman äger Tomelilla Auktionshall rätt att uttaga samtliga uppkomna kostnader vad gäller föremålet.

6. På köparens egen risk sker alla transporter och försändelser av föremålen efter auktionen. Efter överenskommelse kan Tomelilla Auktionshall ombesörja transport mot gängse betalning.

7. Köparen har rätt att häva köpet om direkt väsentlig uppgift varit vilseledande, och köparen kunnat konstatera felet först vid noggrannare besiktning. Hävningsrätten gäller senast 5 arbetsdagar från föremålets likviddag. Är föremålet avhämtat efter sista avhämtningsdag, gäller sista avhämtningsdag såsom likviddag. Någon ytterligare ersättning utbetalas inte.

8. Hävningsrätten faller om föremålet överlåtits till tredje man.

9. De köpare som ej kan närvara vid auktionen har möjlighet att lämna sk förhandsbud till Tomelilla Auktionshalls kundtjänst. För budgivning gäller speciella villkor. Vid budgivning på plats skall buden skrivas tydligt på därför angivna budlappar. Budgivaren ansvarar för köp som registrerats utifrån ett otydligt eller felaktigt inropsuppdrag. Inropsuppdraget skall vara kundtjänst tillhanda senast 30 minuter före auktionens början. Budgivning kan även ske via tomelillaauktion.se & Mitt Konto. Tomelilla Auktionshall lämnar dock ingen garanti för att sent inkomna bud hinner valideras före auktionens start. Ha därför som vana att lämna dina bud online i god tid före auktionens start.

10. Force jeure: De händelser vid krig eller liknande händelser, Strejk, lockout, blockad eller liknande som kan uppkomma och som medför förlust för köparen, kan ej Tomelilla Auktionshall svara för.

11. Betalning av föremålen sker i första hand i våra lokaler Nygatan 46, Tomelilla. Betalning kan även ske efter överenskommelse till Tomelilla Auktionshalls bankgiro 724-0542. Betalning skall då ske inom 5 dagar efter Auktionen.


Tomelilla 2016-01-26 Tomelilla Auktionshall